Leasevormen

Operational Lease

Operational Lease lijkt sterk op huur. De leasemaatschappij koopt het object en wordt economisch en juridisch eigenaar. U betaalt een vaste maand-termijn voor het gebruik en beperkt uw bedrijfseconomische risico’s daarmee tot een minimum.

Financial Lease

Bij Financial Lease gaat de klant een lening aan om in een bedrijfsmiddel te investeren. Hij/zij wordt zelf economisch eigenaar van het object en regelt dus ook zaken als verzekering en onderhoud. Het object fungeert als onderpand voor deze lening.

Verschil tussen Operational Lease en Financial Lease

Operational Lease

Financial Lease

 • Leasemaatschappij is eigenaar van het object
 • Leasemaatschappij ‘verhuurt’
 • BTW is opgenomen in het maandtermijn
 • Object is niet opgenomen in de balans van de klant
 • Geen investeringsaftrek
 • Geen restwaarde risico
 • Klant is eigenaar van het object
 • Leasemaatschappij financiert
 • BTW: het gehele bedrag vooraf
 • Object is wel op de balans van de klant opgenomen
 • Wel investeringsaftrek
 • Wel restwaarde risico

Voornaamste voordelen

Voornaamste voordelen

 • Laag risico
 • Onderhoud inbegrepen
 • Behoud investeringsruimte
 • Vaste kosten per maand
 • Looptijd korter dan economische levensduur
 • Investering is aftrekbaar
 • Rente is aftrekbaar
 • Vast rentetarief
 • Maandlasten drukken o.b.v. slottermijn
 • Flexibele gebruikerskosten zijn gekoppeld aan de inzet van het object

Full Operational Lease

Variant waarbij alle bijkomende kosten en risico’s in de leasetermijn zijn opgenomen, zoals een winterbandenregeling, verzekering, onderhoud, reparaties, afschrijving, verbruikskosten, etc. voor uw auto.

Netto Operational Lease

De klant wordt geen economisch eigenaar van het object, maar neemt wel zaken als onderhoud, reparaties, verzekering en verbruikskosten voor eigen rekening.

Safe & Lease Back

U of uw klant verkoopt auto’s om deze vervolgens terug te leasen. Zo kunt u uw liquiditeit vergroten, terwijl uw onderneming op volle kracht door draait.

Heb je nog vragen over leasing?

Neem hier contact met ons.